Hallå där Anders Lundkvist, kommunalråd (S) i Piteå kommun

Vilka är de starkaste trenderna inom träbyggande?
– Det industriella byggandet i trä har haft en stigande trend i många år, men det jag ser som mest intressant nu är att många andra länder verkar vakna. Vi har stora möjligheter på en internationell marknad då Sverige ligger långt fram i utvecklingen.

Vad gör ni för att öka träbyggandet?
– Det bästa vi kan göra är att själva bygga i trä så mycket som möjligt. Då stimulerar vi branschen och skapar goda referensprojekt. Drivkrafterna för träbyggande finns där, men det behövs ökad kunskap och information. Jag tänker främst på kunskap om industriellt byggande i trä, ekonomi, brandrisker och stomljud.

Tidigare intervjuer i Medlemsfrågan:
1. Eld & Vatten
2. Växjö Kommunföretag AB
3. Nock Massiva Trähus
4. Veidekke Eiendom
5. WSP Sverige
6. White Arkitekter
7. Södra
8. AIX Arkitekter
9. Jemmett
10. K2A Knaust & Andersson Fastigheter
11. Sizes