Hallå där Emelie Westergren, arkitekt och ansvarig för Whites träskola, White Arkitekter.

Vilka är de starkaste trenderna inom träbyggande?
– För några år sedan såg vi det stora genombrottet för massivträ i flerbostadshus, nu är det offentligt byggande som ställer om. Att kommersiella fastigheter får ett högre värde och är mer attraktiva hos hyresgästerna när de har trästomme. Allt fler leverantörer erbjuder färdiga system, framförallt modulsystem.

Vad gör ni för att öka träbyggandet?
– Vi fortsätter att sprida kunnandet om träbyggande för att överbrygga det största hindret som är just okunskap och rädsla. En annan aspekt av träbyggande är stomvalet som ett led i att bli mer klimatneutral. I det avseendet gör vi i många projekt tidigare LCA-beräkningar eller jämförelser av stommens CO2-utsläpp. Just frågan om att använda trä i stommen är något som vi alltid tar upp i våra projekt.

Hur kan en möjlig lågkonjunktur på grund av coronapandemin påverka träbyggandet?
– Det påverkar direkt genom att processerna går långsammare i en del projekt, då möten inte går att få till. I vissa fall kommer kapital att försvinna på grund av den sviktande globala ekonomin och det drabbar även träbyggandet. På längre sikt hoppas vi att leveranser från Sverige kommer att gynnas, vilket ju är en av träbyggandets fördelar.