Hallå där Jens Erneholt, produktchef på Sizes.

Vilka är de starkaste trenderna inom träbyggande?
– Vi kan se en ökad prefabriceringsgrad. Vi förbereder våra element till högre grad, då vi kan bygga snabbare till en lägre kostnad samtidigt som vi har bättre kontroll på tillverkningen och montaget. Sen tycker jag att kunskapen ökar, mycket tack vare de projekt som byggs. Det är viktigt att vi kan dela med oss av de projekt där vi har lyckats och misslyckats. Det känns som att vi inom träbranschen är en stor familj där folk delar med sig, vilket skapar en skön gemenskap.

Vad saknas idag för att träbyggandet ska kunna öka?
– Vi behöver mer kompetens, men det är helt naturligt med tanke på den ökade efterfrågan. Eftersom större träkonstruktioner är en relativt ny företeelse i Sverige så finns det inte så många personer/företag med mycket erfarenhet. Men det är glädjande att se att högskolor och privata utbildningar nu ser potentialen med att utbilda inom träbyggande. Vi har också den kommande klimatdeklarationen som blir lagstadgad 2022, det gör klimatbelastningen vid nyproduktion mer transparent vilket gynnar träbranschen.

Tidigare intervjuer i Medlemsfrågan:
1. Eld & Vatten
2. Växjö Kommunföretag AB
3. Nock Massiva Trähus
4. Veidekke Eiendom
5. WSP Sverige
6. White Arkitekter
7. Södra
8. AIX Arkitekter
9. Jemmett
10. K2A Knaust & Andersson Fastigheter