De personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas elektroniskt. Uppgifterna kommer att användas för vår administration och för att underlätta kontakten mellan dig/ditt företag och oss. Vi offentliggör inga personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan knytas till din person indirekt eller direkt. Det handlar om uppgifter såsom namn, personnummer, adress, IP-nummer och bilder.

De specifika personuppgifter vi behandlar är följande:

  • Namn *
  • E-postadress *
  • Telefonnummer *
  • Företag

Bara uppgifterna märkta med * är obligatoriska.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ett utdrag på vilka uppgifter vi har sparade om dig och även få dem raderade. När vi raderar dina uppgifter så kommer vi att göra en så kallad anonymisering av dina uppgifter. Det vill säga, din personuppgifter blir överskrivna med skräptecken och du kommer därmed inte att kunna få tillbaka ditt konto.

Vi sparar även ditt godkännande till att vi får spara dina personuppgifter.

Upphovsrätt och varumärken

Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet. Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får dock inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättsinnehavarens skriftliga medgivande.

Cookies

En cookie, kaka på svenska, är en liten textfil som webbplatsen begär att få lagra lokalt på besökarens dator och som innehåller en viss mängd information och en tidsstämpel.

Webbläsaren sparar denna information på din dator och skickar vidare denna information till webbplatsen man besökt vid varje förfrågan av sidor/bilder från webbplatsen.

Kort om lagen om elektronisk kommunikation

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, SFS 2003:389, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla besökare på en webbplats med kakor få information om webbplatsens användande av kakor och i ändamålet med dess användning.

Man måste även informera besökaren om hur kakor kan undvikas och även ge besökaren möjligheten att samtycka om användningen av kakor.

Hantering av Cookies

Om du som besökare inte accepterar användandet av kakor kan du via webbläsarens säkerhetsinställningar stänga av kakor. Detta kan dock medföra att viss funktionalitet på webbplatsen inte alls fungerar eller inte fungerar som tänkt. Du kan även via webbläsaren radera tidigare lagrade kakor.

Se din webbläsares hjälpsida för mer information om hur du kan se vilka kakor som finns lagrade i din webbläsare, hur man tar bort dem samt gör inställningar för om kakor ska accepteras eller inte.

Cookies på den här webbplatsen

Denna webbplats använder sig av cookies i två olika syften:

  1. Genom tjänsten Google Analytics för insamling av besöksstatistik. Mer information om cookies som Google Analytics använder sig av för att samla in statistik finns här: Cookies & Google Analytics.
  2. I syfte att spara godkännandes av kakor för besökaren. Denna cookie sparas för att bekräfta att du som besökare godkänt vår webbplats att använda sig av cookies.