Hallå där Anna Ervast Öberg, projektutvecklare trähus på Veidekke Eiendom.

Vilka är de starkaste trenderna inom träbyggande?
– Det håller på att ske ett tydligt trendbrott inom de kommersiella projekten som bland annat kommunerna bygger, vilket framförallt manifesteras i förskolor och skolor. Även kontorsbyggnader och dagligvarubutiker utförda i trä driver på utvecklingen. Vi som jobbar med bostadsbyggande ser en tydlig trend av egen kompetensförstärkning i alla led hos våra samarbetspartners. Detta i kombination med ett ökat utbud av konsulter och entreprenörer som har dokumenterad erfarenhet och bra utbildning i ryggen ger så mycket bättre förutsättningar för fler projekt. Vi ser även ett stort intresse för trähusbyggande utifrån hälsoaspekten och den verifierade klimatnyttan, både hos konsumenter och finansiärer.

Vad saknas för att träbyggandet ska öka ännu mer?
– Ekonomiska incitament från kommuner och markägare som bidrar till att fler aktörer vågar ta klivet in i denna nisch av vår bransch. Vi är övertygade om att detta kliv lönar sig i längden, men om man vill forcera utvecklingen skulle det kunna behövas en ”plånboksöppnare”. Tydliga begränsningar av CO2-utsläpp i produktionsfasen skulle också innebära att trähusbyggandet ökar.

– Utveckling av branschgemensamma standarder i det digitala flödet kan skapa möjligheter för ökad cirkularitet i projekten, där materialen man bygger in får ett större värde i samband med ökad kvalitetssäkring, kontroll av inbyggda material och spårbarhet. Detta skulle även innebära ökad effektivitet inom produktionsflödet, vilket i sin tur medger besparingar i utsläpp och kostnader.