Hallå där Urban Blomster, marknadsutvecklare för byggsystem på Södra.

Vilka träbyggnadsprojekt jobbar ni med just nu?
– Som marknaden ser ut nu finns ett växande intresse för träbyggnation, vi har ett stort antal förfrågningar och flera pågående projekt. Bland annat flerbostadshus Kilströmskaj i Karlskrona, förskolan Hoppet i Göteborg, vilket är ett unikt projekt för att nå klimatneutralt byggande, samt ekologiska villor i Viskafors tallskog. I samtliga nämnda projekt levererar vi stomme av korslimmat trä. Till villorna står vi också för fasaden, detsamma gäller Lidls hållbarhetscertifierade butik i Visby. Att trä som byggmaterial ger möjligheter för ett hållbart byggande har länge varit känt för oss, nu märks det även på marknaden i stort vilket kan ses som ett steg i framtidens utveckling.

Hur kan en möjlig lågkonjunktur på grund av coronapandemin påverka träbyggandet?
– Vi är ännu förskonade från någon större inverkan. I det korta perspektivet ser vi inga negativa förändringar då vi fortsatt har fullt upp med att möta alla förfrågningar på inkommande projekt. Vi får se hur situation utvecklas i det långa perspektivet, om det blir långdraget kan finansieringsfrågan sannolikt påverkas i många projekt.