Wood First är ett digitalt utbildningsprogram som är uppdelat i tre sessioner:

  1. Initiera – öka kunskapen och skapa handlingskraft. Syftet med session 1 är att initiera arbetet med att ta fram en förvaltningsövergripande strategi/styrmodell för att öka träbyggandet i kommunen. Detta genom att bidra till ökad kunskap om träbyggande, dess samhälleliga nyttor, den kommunala rådigheten samt skapa länkar till arbetet framåt.
  2. Konkretisera – fördjupa kunskapen och påbörja strategiskt arbete. Syftet med session 2 är att ge er fördjupad kunskap om de kommunala förutsättningarna att styra mot ökat byggande i trä. Vilka är nyckelfaktorerna i processen och vilka kommunala verktyg finns?
  3. Samverka – få input och förankra kommunens/regionens utkast. Syftet med session 3 är att få input till och förankra kommunens utkast till strategi/styrmodell utanför kommunorganisationen samt att skapa en samverkansplattform för genomförande.

Varje session avslutas med en workshop.

 

Wood First är ett samverkansprojekt mellan Trästad Sverige, WSP Advisory, Linköpings universitet och RISE. Följande områden behandlas inom Wood First:

  • Förvaltningsövergripande styrning och förankring
  • Styrning och möjliggörande av träbyggnation inom plan-, exploaterings-, bygglovs- och upphandlingsprocessen
  • Triple helix – en modell för samverkan med näringsliv och akademi
  • Träbyggandets tekniska förutsättningar och LCA

Tveka inte att kontakta oss för att höra mer om hur vi kan bistå er i ert processarbete med att ta fram, uppdatera eller följa upp en kommunal träbyggnadsstrategi eller färdplan för klimatneutralt byggande!

Pris

15.000 SEK för befintliga medlemmar i Trästad Sverige
25.000 SEK för övriga, inklusive ett års medlemskap i Trästad Sverige

Goda exempel

Ta del av goda exempel på strategier för träbyggande och hållbart byggande:

Läs artikel där Jessica Becker (Trästad) och Tomas Nord (Linköpings universitet) intervjuas av Bioinnovation: Hus i trä mot nya höjder – men inte utan en tydlig strategi

Kontakt

Jessica Becker, verksamhetsledare Trästad
072-534 59 49
jessica.becker@trastad.se