Hallå där Dan Engström, affärsutvecklare byggprojektering, WSP Sverige.

Vilka är de starkaste trenderna inom träbyggande?
– Hela branschen präglas av en växande nyfikenhet på om träbyggande är ett bättre sätt att arbeta hållbart med bibehållen lönsamhet. Det finns dock fortfarande en envis osäkerhet om hur detta ska gå till. Leverantörer och konsulter måste öka förståelsen om vad kunderna behöver för att överväga trä. Det tydligaste exemplet är intäktssidan, exempelvis på vilket sätt valet av trä i stommen inverkar på antalet säljbara kvadratmeter. Det pågår också allt mer intensiva förberedelser inför nästa års krav på klimatdeklarationer.

– De nya fabrikerna som tillverkar KL-trä respektive industriella system för bostadsbyggande är antingen nära marknaden eller redan där. Trä tas numera på allvar av betongindustrin, så det är troligt att de ökar sina egna utvecklingsinsatser framöver. Kommunerna ger allt mer stöd till stadsplanering som tillåter okonventionella byggsystem, genom strategier för träbyggande eller hållbarhet i allmänhet.

Hur kan en möjlig lågkonjunktur på grund av coronapandemin påverka träbyggandet?
– En sådan lågkonjunktur kan dels minska byggandet som helhet, inklusive träbyggandet, men den kan också bidra till att fler tar ett omtag på sina vanor. Det ser vi redan både i vår egen verksamhet och hos våra kunder, att man utnyttjar den här krisen för att kritiskt granska hur man kan arbeta bättre och smartare. Corona manifesterar vikten av robusta, hållbara system. Så på sikt kan det bidra till något positivt.