Hallå där Carlos Andersson, vd på Jemmett.

Vilka träbyggnadsprojekt jobbar ni med just nu?
– Under hösten 2020 startar vi byggnationen av 27 hyreslägenheter för 65+ på Tjörn. Vi är även i startgroparna med 18 parhus i Kungsbacka samt ett trygghetsboende i Lidköping 2021/2022. Vi bygger med Sveriges främsta miljö- och energikrav som standard för all nyproduktion och samverkar med byggbolaget Space M2 som gör bostadsmoduler i trä.

Vad saknas idag för att träbyggandet ska kunna öka?
– Kommuner som går före kring miljövänligt byggande och främjar träbyggande med detaljplaner, markanvisningar och andra styrredskap. Att kommunerna strategiskt arbetar med frågorna, gärna genom en träbyggnadsstrategi. Detta bör kombineras med en helhetssyn kring miljö så att träbyggandet inte isoleras från energifrågan, kemikaliehanteringen och andra hållbarhetsaspekter.