Hallå där Catharina Winberg, styrelseordförande Växjö Kommunföretag AB.

Vilka träbyggnadsprojekt jobbar ni med just nu?
– Vi jobbar framförallt med vårt nya kommunhus som inrymmer en ny station i bottenplanet. Vi kommer också att ha en allmän mötesplats som vi kallar för Växjös vardagsrum, det blir en social knutpunkt för invånare och besökare. På tal om besök så har vi haft väldigt många studiebesök under byggnationen. Våra byggjobbare vittnar om en fantastiskt bra arbetsmiljö under det gigantiska tältet som nyligen plockats ned. Planerad inflyttning är våren 2021.

Vad gör ni för att öka träbyggandet?
– Vi jobbar ihärdigt med vår träbyggnadsstrategi och våra uppsatta mål. För våra kommunala bolag är det tydligt vad som gäller. För privata byggare har vi markanvisningstävlingar där vi kräver att man ska bygga hållbart i trä. Det här har vi hållit på med länge och för den som besöker Växjö kommun finns ett rejält ”showroom” med många olika varianter på träbyggnation, mestadels bostadshus men även förskolor med mera att ta del av.