Hallå där Erik Wijkmark, arkitekt på K2A Knaust & Andersson Fastigheter.

Vilka är de starkaste trenderna inom träbyggande?
– Den kanske tydligaste trenden är att trähus ska se ut som trähus, även i urbana miljöer. För några år sedan skulle trähusen alltid maskeras, så att de såg ut som ”vanliga” hus med puts- eller tegelfasad. Nu är man stolt över trähusen och vill gärna visa det. Det här blir en spännande utmaning, inte minst för arkitekter att hitta nya moderna uttryck i trähusarkitekturen. En starkt kommande trend är upcycling, det vill säga återbruk av byggmaterial från gamla byggnader.

Hur kan en eventuell lågkonjunktur på grund av coronapandemin påverka träbyggandet?
– Jag tror träbyggandet påverkas i samma utsträckning som resten av industrin. Dock finns det en stark trend att gå över från betong till trä, vilket kan motverka en eventuell nedgång något. Vad beträffar den egna produktionen ser vi ljust på framtiden eftersom vi producerar hyreslägenheter och studentbostäder, vilket är segment där efterfrågan brukar öka vid en konjunkturnedgång.