Kursen ger en introduktion till förtätning och påbyggnad i trä. Den är kostnadsfri och tar cirka 30 minuter att genomföra. Ladda även hem vår broschyr Ten Points for Timber on Top där vi presenterar 10 viktiga argument för påbyggnader i trä.

Påbyggnader för hållbar fastighetsutveckling
Timber on Top är en av pusselbitarna när vi transformerar våra samhällen och livsmiljöer mot ökad hållbarhet. Att utveckla och förvalta befintliga byggnadsverk och förlänga dess livslängd, istället för att riva, är viktigt för att öka resurshushållningen samt minska utsläpp och avfall. Det är ett konkret sätt för kommuner och fastighetsägare att minska sin klimatpåverkan.


Strömshuset i Göteborg har fått en påbyggnad i trä. Fotograf: Bert Leandersson

Vår digitala kunskapsskola är baserad på forskningsresultaten från ett Vinnova-projekt (2018-2022). Där studerades olika aspekter av påbyggnader för att främja nya tekniska lösningar, affärsmodeller, processtöd, ökad kunskap och samverkan. Totalt medverkade ett 50-tal aktörer från samtliga led i byggprocessen under ledning av forskare från Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet och RISE.

Läs slutrapport från Vinnova-projektet här.

Kontakt

Jessica Becker, verksamhetsledare Trästad
jessica.becker@trastad.se
072-534 59 49

Tomas Alsmarker, chef för innovation och forskning, Svenskt Trä
tomas.alsmarker@svenskttra.se
070-553 88 76