Det blev en inspirerande heldag när Trästad bjöd in till årsmöte och branschrådsmöte, följt av studiebesök hos både Arkitekthögskolan och Sveriges nuvarande högsta kontorsbyggnad med trästomme.

– Vi har haft en bra dag med god uppslutning. Trevligt att flera av medlemmarna medverkade i programmet, säger Janet Ågren, kommunalråd i Umeå kommun som stod värd för dagen.

 

Förmiddagen inleddes i RISE:s vackra lokaler där deltagarna bland annat fick höra mer om Trästads samarbete med RISE kring New European Bauhuas och det fortsatta uppbyggnadet av en digital utbildningsplattform.

Årsmöte och branschrådsmöte

Vid årsmötet omvaldes landshövding Helene Hellmark Knutsson till ordförande för Trästad. Janet Ågren omvaldes till vice ordförande. Alla valda styrelseledamöter för 2024 finns presenterade längre ner i texten.

Vid det efterföljande mötet med branschrådet diskuterades framtidsfrågor inom träbyggandet, strategier och samarbetsmöjligheter.

– Roligt att få förtroendet att leda Trästad ytterligare ett år. Trästads roll som plattform för kunskapsspridning och kunskapsutveckling mellan offentliga och privata aktörer är helt central, säger Helene Hellmark Knutsson.

Röster från deltagare

Henrik Sjöberg, stadsarkitekt i Karlstads kommun, var en av dagens deltagare. Han säger:
– I Värmland finns behov av stöd och inspiration från övriga Sverige, särskilt genom redan genomförda träbyggnadsprojekt. Det finns väldigt många aktörer inom trä och bioekonomi i Värmland och här kan Trästad spela en stor roll i att sammanföra både offentliga och enskilda näringslivsparters, företagare i branschen, Karlstads universitet och RISE:s forskning. Det behövs en sådan plattform, säger Henrik Sjöberg.

Här kan du läsa en intervju med Henrik Sjöberg.

Jenny Sjöstedt, regionutvecklare i Västra Götalandsregionen, deltog också under dagen. Hon ser en stor potential i att skapa regionala noder inom Trästad.
– Genom nätverket som jag har i Västra Götaland och kopplingar till våra 49 kommuner, finns många olika initiativ som jag tror att vi kan lyfta i Trästad. Jag ser även att vi kan använda kompetensen i Trästad till att starta nya initiativ i Västra Götaland, säger Jenny Sjöstedt.

Här kan du läsa en intervju med Jenny Sjöstedt.

Hållbart byggande i alla perspektiv

Att hållbart byggande i alla perspektiv är en viktig del av Trästads inriktning, genomsyrade hela dagens program. Exempelvis lyftes föreningens engagemang i pågående projekt som Gestaltande livsmiljö, Levande skog levande samhällen, och föreningens fortsatta arbete för att initiera och hitta nya projekt.

Studiebesöket på Arkitekthögskolan om träbyggande utifrån designprocessen fick en naturlig koppling till besöket i Balticgruppens nästan färdigställda kontorsbyggnad med trästomme, som i ett brett perspektiv handlar om att utveckla och bygga så att en stad blir påverkad på ett positivt sätt.

Hur tänker vi utifrån ett klimatperspektiv, men också utifrån vem vi bygger för och på vems villkor? Under den rubriken fick deltagarna en kort föredragning av Umeå kommuns jämställdhetsstrateg Linda Gustavsson, som betonade vikten av att förstå livsvillkor för att kunna skapa en jämställd och socialt hållbar stad, som är attraktiv och fungerar för alla.

Kunskap och erfarenhet

Dagens guide under studiebesöket i Sveriges (än så länge) högsta kontorshus med trästomme, var Robert Wennberg, projektledare hos Balticgruppen och ansvarig för arbetet.

– Roligt att få visa upp det man har jobbat med och att få sprida kunskap. Det här är inte något experimentprojekt utan en kommersiell affär som vi räknar med att få ihop. Lokalerna är till 100 procent uthyrda redan nu, så det finns efterfrågan på det vi har byggt. Med det här studiebesöket vi kan inspirera Trästads medlemmar, och visa vad vi har sett för utmaningar och hur vi har hanterat dem, säger Robert Wennberg.

Här kan du läsa en intervju med Robert Wennberg.

Till styrelseledamöter för 2024 valdes:

Tobias Carlsson Varbergs kommun, omval
Claes Clausen Skövde kommun, omval
Ayla Eftekhari, Sundbybergs stad, nyval
Karin Frejarö Länsstyrelsen Västernorrland, nyval
Annamaria Hedlund Skellefteå kommun, omval
Jeanette Hedlund Sundsvalls kommun, nyval
Andreas Olsson Växjö kommun, omval
Henrik Sjöberg Karlstad kommun, omval
Jenny Sjöstedt Västra Götalandsregionen, omval
Veronica Zetterberg Faluns kommun, omval

Till ordförande och vice ordförande 2024 valdes:

Ordförande Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län, omval.
Vice ordförande Janet Ågren, kommunalråd vid Umeå kommun, omval.