Vi står i en skarp krök, på väg att ta oss upp till att vi väljer trä där det ska vara trä, och kombinationer där det ska vara kombinationer, säger Jenny Sjöstedt, regionutvecklare i Västra Götalandsregionen.

Med ansvarsområde hållbart byggande i Västra Götaland och med arbete inom Västsvenska kraftsamling för cirkulära affärsmodeller med fokus på trämaterial och återbruk, tillsammans med uppdrag inom skogsprogrammet i Västra Götaland, är Jenny Sjöstedt väl insatt i ämnet.

– Trä ett väldigt bra byggmaterial för att komma ner i CO2-utsläpp och det blir man mer och mer medveten om idag. Men fortfarande är det mycket trä som bränns upp. Det kallas så fint för energiåtervinning, men vi måste se till att värdet i materialet bibehålls över tid. Att bygga i trä och på så sätt binda koldioxid är också en aspekt av rätt material på rätt plats, säger Jenny.

 

Viktigt med engagemanget i Trästad

Jenny Sjöstedt var en av dem som tog tåget till Umeå för att delta på Trästads årsmöte.
– Jag tycker det är viktigt att man kommer utanför sina egna gränser och får lite andra perspektiv. Vissa saker har vi samma utmaningar kring, och kring andra har vi ett lärande att göra, säger hon. Vi har väldigt mycket skog i Västra Götaland, det tror man ofta inte, men hälften av vår yta är täckt av skog. Till skillnad från norrlandslänen har vi väldigt många olika skogsägare, över 46 000.

Jenny ser en stor potential i att skapa regionala noder inom Trästad.
– Genom nätverket som jag har i Västra Götaland och kopplingarna till våra 49 kommuner, finns många olika initiativ som jag tror att vi kan lyfta i Trästad. Jag ser även att vi kan använda kompetensen i Trästad till att starta nya initiativ i Västra Götaland.

Klimatlöften i offentlig sektor

Jenny berättar att Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland samverkar inom initiativet Klimat 2030 där kommunerna väljer att anta ett antal klimatlöften. Där handlar ett av löftena om att bygga mer i trä.

– Här ser jag en koppling till kompentensen inom Wood First – Trästads digitala utbildning med fokus på beställarkompetens hos offentlig sektor – som något vi kan använda, säger Jenny.

– I Göteborg har vi väldigt många pilotprojekt inom olika områden; återbruk, trä eller energieffektivisering, som ofta bara blir tomtebloss. Vi arbetar nu med att få tomeblossen att bli vardagsmat i de ordinarie organisationerna. Först då kommer vi upp för den skarpa kröken, där vi väljer trä där det ska vara trä, avslutar Jenny.