– Att bygga med trästomme är det största enskilda metodvalet för att sänka fotavtrycket av koldioxid, säger Robert Wennberg, projektledare på Balticgruppen. – Så vi bestämde, att det måste vi få till!

Robert Wennberg projektleder byggandet av Sveriges (än så länge) högsta kontorshus med trästomme, som just nu färdigställs vid Östra station i Umeå. Det som framför allt var en intern ambition att testa om det gick att bygga i trä till rimliga kostnader, visade sig möta en ännu större efterfrågan än de kunnat förutse. Kontorshuset är färdigt för tillträde i vissa delar, men är fortfarande ett bygge i andra. 100 procent av huset har redan varit uthyrt i cirka ett år!

– Uppenbarligen finns det en efterfrågan på det vi har byggt. Läget är naturligtvis alltid viktigt, men hållbarhetsfrågan är också viktig för många hyresgäster, säger Robert.

Robert är tydlig med att kontorshuset inte är något experimentprojekt utan en kommersiell affär som de räknat med att få ihop, där valet av trästomme fanns inom budget i investeringskalkylen.

Vikten av referensprojekt

– Vi har ju tagit en del risker genom att välja trästomme, men nu vet vi mer och kan var mer trygga i liknande val framöver. Genom kunskap och erfarenhet får man ju en bättre förmåga att förutse och hantera risker, säger Robert.

Robert betonar hur viktigt det är att kunna titta på referensprojekt. För Robert och Balticgruppen blev det Vasakronans kontorsbyggnad Magasin X i Uppsala som blev förebilden, där de gjorde flera studiebesök tillsammans med Martinsons som levererade trästommen till byggnaden i Umeå.

Studiebesök för medlemmarna i Trästad

Under Trästads årsmöte fick medlemmarna komma på studiebesök i kontorshuset i Umeå, där de fick se det nästan färdiga resultatet.

– Genom att visa vilka utmaningar vi har sett och hur vi har hanterat dem, kan ”ambassadörerna” i Trästad både bli inspirerade och utbildade. Det här projektet har gett oss en massa erfarenheter och kunskaper och nu är det vår tur att sprida dem vidare, säger Robert.

Hållbarhet på fler olika plan

– Vi har en hög ambition i det här projektet när det gäller hållbarhet. Stommen är den enskilda faktorn som gör mest skillnad när det gäller klimatavtrycket, men vi vill också ha en låg energiförbrukning, och i ett bredare perspektiv; vi vill utveckla och bygga på ett sätt som påverkar staden positivt, så att människor känner sig trygga och trivs. Här krokar vi arm med Umeå kommun för en hållbar tillväxt, avslutar Robert.