Henrik Sjöberg är stadsarkitekt i Karlstads kommun. Han menar att byggandet som påverkar hälsa och välbefinnande, med sunda material och låg klimatpåverkan, är en central del i samhällsbyggandet.
– Jag tror att medborgarna har förväntningar på att kommunerna är med och driver utvecklingen, säger han.

Henrik Sjöberg berättar att Värmland är ett skogslän där det under många år har uttalats ett större intresse att vilja visa även i byggandet, att trä har en stor roll – men att det finns behov av stöd och inspiration av övriga Sverige, framför allt genom exempel på genomförda träbyggnadsprojekt.

– Karlstads kommun har höga klimat- och miljöambitioner och byggandet spelar en stor roll för att lyckas nå klimatmålen, säger Henrik.

Lättare att ta steg framåt när man har andra med sig

Det pågående byggandet av det nya centralsjukhuset i Karlstad är det största träbyggnadsprojektet som genomförs i Karlstad sedan lång tid tillbaka. Bygga i trä har man gjort tidigare men det här är ett av få projekt med en tydlig klimat- och miljöambition från regionens sida.

– Det kan inspirera Karlstads kommun i nya fastighetsprojket, säger Henrik. När man har andra med sig på resan är det mycket lättare att ta steg framåt. Utmaningen för Karlstad är att staden ligger relativt isolerad från nätverk och kunskapskluster i den här frågan, fortsätter Henrik. Jag ser det som min roll att utifrån Karlstads kommuns möjligheter, hitta samverkansytor med andra kommuner,

Därför är Henrik medlem i Trästad och han betonar att det behövs en plattform som Trästad, som kan binda samman aktörer.

– Det finns väldigt många aktörer inom trä och bioekonomi i Värmland och jag ser en stor potential i att föreningen Trästad kan sammanföra både offentliga och enskilda näringslivsparters, företagare i branschen, Karlstads universitet och RISE:s forskning, säger Henrik.