Om trästad

Vad är TRÄSTAD?
TRÄSTAD är ett nätverk där medlemmarna tar och ger, i ett gemensamt syfte. Nätverket drivs av den ideella föreningen TRÄSTAD Sverige och utan vinstsyfte.

Vad är syftet med TRÄSTAD?
TRÄSTAD vill inspirera till att utveckla träbyggnation och sprida kunskap om hur detta görs på bästa möjliga sätt – tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt. På sikt är syftet att därigenom skapa en europeisk och global marknad för svensk industriell träbyggnadsteknik.

Vilka kan vara medlemmar i TRÄSTAD?
TRÄSTAD välkomnar medlemmar från såväl kommuner och län som från näringslivet och akademin, kort sagt alla som på ett eller annat sätt vill hålla sig uppdaterade om hur man bygger i trä på bästa möjliga sätt – och som själva vill vara med och påverka!

Läs mer Bli medlem

TRÄSTAD anordnar kontinuerligt seminarier, konferenser, workshops, studiebesök, stadsvandringar, diskussioner med mera.

Senaste nytt

12okt
Nyheter
Frostaliden i Skövde har startat – det blir ett av Sveriges största bostadsområden med träbyggnadsteknik

Götenehus har nyligen startat den första etappen i Skövdes stora satsning på Frostaliden – som också kommer att bli ett av Sveriges största sammanhängande bostadsområde med byggnadsstommar i

Läs mer
26sep
Nyheter
Glasberga Ängar i Södertälje – BoKloks hittills största projekt

Under torsdagen 22 september startade BoKlok försäljningen av 105 lägenheter i Glasberga Ängar, Södertälje. Säljstarten hölls i självaste Kungsträdgården i Stockholm i samband med att BoKlo

Läs mer
20sep
Nyheter
Håbohus bygger rekordhögt i Bålsta!

Håbo kommun har via anordnande av markanvisningstävling tagit initiativ till ett projekt som ska bli ett höghus i 17 våningar i trä och glas intill Resecentrum i Bålsta. Byggnaden ska rymma 55 b

Läs mer

Kommande aktiviteter

VäxjöSamtalet

VäxjöSamtalet och Wood Building Summit bjuder in till konferens/samtal om träbyggande i Sverige.

Datum: 24 - 25 november, 2016

Arrangör: VäxjöSamtalet och Wood Building Summit

Plats: Utvandrarnas hus och Konserthuset i Växjö

Program och anmälan: www.vaxjosamtalet.se

International Conference on Timber Bridges Skellefteå

SP Technical Research Institute of Sweden in cooperation with Luleå University of Technology have the pleasure to invite you to a Conference on Timber Bridges which will take place in Skellefteå, in 26-29th of June 2017.

Datum: 26 - 29 juni, 2017

Arrangör: SP Technical Research Institute of Sweden

Plats: Skellefteå

Program och anmälan: www.ictb2017.se

Välkommen som medlem!

Kunskap & Kontakter
Kunskapshöjande aktiviteter, arenor för utbyte av erfarenheter och unika möjligheter att knyta nya kontakter, nå ut och påverka beslutsfattare och branschen.

LÄS MER

Verktyg
Webbplats med aktuell info om aktiviteter och projekt, nyhetsbrev med senaste nytt inom träbyggande samt kontaktlistor för smidig samverkan.

LÄS MER

Ord från våra medlemmar

«Med ett utvecklat, innovativt och modernt träbyggande skapar vi nya möjligheter för fastighetsinvesteringar som är hållbara både ur ett klimatmässigt och ekonomiskt perspektiv. »

Robert Lindberg VD Fastighets AB Polaris
«Det hållbara träbyggandet är ett exempel på samverkan mellan stad och land: produktionen sker i närhet av råvaran på platser utanför storstäderna, där jobben behövs som mest, men byggandet är optimalt för urbana och täta miljöer. »

Evelina Fahlesson Skellefteå, Styrelseledamot i föreningen Trästad i Sverige
«I trähusbyggandet möts vår historia och vår framtid, flera generationer av samlat träkunnande är grunden till många framstående företag i Skellefteåregionen, kunskap som ska tas tillvara vid byggandet av framtidens moderna och hållbara städer. »

Andreas Löwenhöök Oppositionsråd (M), Skellefteå kommun
«Som medlem i trästad får jag konkreta verktyg och rätt kontakter för att kunna utveckla vår arbetsprocess och tekniska kunskaper »

Hans Andrén Växjö Kommunföretag AB
«Det handlar om framtiden, om att bygga hållbara städer och samhällen, där det finns ett tydligt strategiskt värde i att bygga i trä. Det är självklart klokt att använda ett förnybart material som växer i Sverige, som är klimatsmart och som ger arbetstillfällen både i glesbygd och i urbana miljöer. »

Magdalena Andersson Länsstyrelsen, Västerbotten
«Med Trästad tar vi tillsammans ett nationellt ansvar för att driva träbyggandet vidare och i samverkan belysa träets möjligheter »

Lorents Burman Kommunstyrelsen ordförande, 
Skellefteå kommun

Projekt att ta del av

I Trästad bygger vi verksamheten kring ett antal modellprojekt som är goda exempel på träbyggande runt om i landet. Vi följer dessa modellprojekt via workshops, studiebesök och dokumentation och får ta del av aktörernas erfarenheter.

Söndagsgården, Hökarängen, Stockholm

Äldreboende

Hjortronstället, Ursvik

Bostadsrätter

Tvålflingan, Stockholm

Hyresrätter

Vårdboende, Haninge

Vårdboende

Norrskenets förskola, Skellefteå

Förskola

Strandsnäckan, Växjö

Bostadsrätter

Har du frågor? eller vill du bli medlem?