Aktuellt

Om trästad

Vad är TRÄSTAD?
TRÄSTAD är en förening där medlemmarna tar och ger, i ett gemensamt syfte. Föreningen är ideell och utan vinstsyfte.

Vad är syftet med TRÄSTAD?
TRÄSTAD vill inspirera till att utveckla träbyggnation och sprida kunskap om hur detta görs på bästa möjliga sätt – tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt. På sikt är syftet att därigenom skapa en europeisk och global marknad för svensk industriell träbyggnadsteknik.

Vilka kan vara medlemmar i TRÄSTAD?
TRÄSTAD välkomnar medlemmar från såväl kommuner och län som från näringslivet och akademin, kort sagt alla som på ett eller annat sätt vill hålla sig uppdaterade om hur man bygger i trä på bästa möjliga sätt – och som själva vill vara med och påverka!

Läs mer Bli medlem

TRÄSTAD anordnar kontinuerligt seminarier, konferenser, workshops, studiebesök, stadsvandringar, diskussioner med mera.

Projekt i fokus

I Trästad bygger vi verksamheten kring ett antal modellprojekt som är goda exempel på träbyggande runt om i landet. Vi följer dessa modellprojekt via workshops, studiebesök och dokumentation och får ta del av aktörernas erfarenheter.

Se alla projekt

Timber On Top

Förtätning och förlängd livslängd för flexibelt nyttjande av befintliga byggnader med hjälp av på/vidbyggnader med återanvändbara biobaserade prefabricerade byggsystem.

Läs mer

Har du frågor? eller vill du bli medlem?