En förening för samhällsbyggande i samverkan

  •  
TRÄSTAD vill stimulera till ökad samverkan mellan offentliga beslutsfattare och beställare, näringslivets entreprenörer och resurser inom forskning och utbildning.

Medlemmarnas samlade kompetens gör TRÄSTAD till en kvalificerad kravställare. Föreningen har därför goda möjligheter att gemensamt påverka såväl politiska beslut och kommunernas träbyggnadsstrategier som inriktningen på forskning och utbildning, träindustrins val av transporter, material och metoder, arkitekternas utformning av träbyggnader osv.

Och omvänt – genom att vara medlemmar i TRÄSTAD kan alla dessa parter också interagera med varandra, ta del av ny kunskap, visa upp sin kompetens och presentera sina resultat och visioner.

 

Kommun/stat

Flera svenska kommuner arbetar idag med att utveckla egna träbyggnadsstrategier och verkar aktivt för ett ökat byggande i trä. Att hålla sig ständigt uppdaterad på området har hög prioritet och borgar för goda politiska beslut och medvetna beställare. Ett antal kommuner spridda över hela landet är idag delaktiga i TRÄSTAD.

 

Näringsliv

Allt fler företag inom näringslivet har upptäckt fördelarna med att ingå i ett nätverk där de kan ta del av vad som sker inom träbyggande, såväl politiskt som när det gäller forskning och utvärdering av nya metoder och material. De ser också ett stort värde i att få tillfälle att utbyta erfarenheter med kollegor i branschen och att lyssna in sina beställares krav och önskemål. Ett stort antal entreprenörer, konsulter, byggherrar och arkitekter deltar aktivt i TRÄSTAD.

trastad_img

Universitet, högskolor och institut

På flera av landets lärosäten och forskningsinstitut utvecklas just nu värdefull kompetens inom träförädlande industri, hållbart träbyggande, optimering av kostnader, energihushållning i bostäder, begränsning av växthusgasutsläpp etc. Att kunna nå ut till nätverkets medlemmar med nya rön och samtidigt få impulser och förslag på hur man kan utveckla forskning och utbildningar vidare är naturligtvis ytterst värdefullt. Flera svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut är engagerade i TRÄSTAD.

 

ORGANISATION & bakgrund

Regeringens nationella träbyggnadsstrategi 2005–2008, med syfte att utveckla det industriella träbyggandet, skapade ett engagemang som sedan dess tilltagit. Länsstyrelsen Västerbotten fick 2013 ett regeringsuppdrag att i samverkan med intresserade kommuner utveckla kostnadseffektivt och rationellt byggande i trä, öka kunskapen om trä som byggnadsmaterial och få fler kommuner att bygga i trä, för att därmed bidra till att de svenska nationella klimatmålen kan nås. Föreningen TRÄSTAD SVERIGE leds av landshövdingen i Västerbotten, Magdalena Andersson, och en styrelse med kansli. En planeringsgrupp arrangerar föreningens aktiviteter. Stadgar för TRÄSTAD Sverige

 

Mer information om träbyggnation

Centrum för boende och byggande i trä (CBBT)
Nordiska trästäder
Svenskt Trä
Sveriges Träbyggnadskansli
Träcentrum Norr (TCN)
TräGuiden

Våra medlemmar

  •  

Alingsås kommun
Arvika kommun
Borlänge kommun
Falu kommun
Farmacell Sweden
Folkhem Produktion AB
Fyrbodals Kommunförbund
GS Facket
Jönköpings kommun
Karlstads Kommun

Lindbäcks Bygg AB
Linköpings Universitet
Länsstyrelsen Västerbotten
Mönsterås kommun
Piteå Kommun
RISE
SABO
Skellefteå kommun
Skövde kommun
Sunne kommun

Svenska Studenthus AB / K2A
Svenska Vårdfastigheter AB
Sveriges Arkitekter
Sveriges Träbyggnadskansli
Varbergs kommun
White Arkitekter
Västra Götalandsregionen
Växjö Kommunföretag AB

Bli medlem i trästad idag!

Fyll i ditt namn, telefonnummer och e-post så återkommer vi till dig.
Projekt att ta del av

I Trästad bygger vi verksamheten kring ett antal modellprojekt som är goda exempel på träbyggande runt om i landet. Vi följer dessa modellprojekt via workshops, studiebesök och dokumentation och får ta del av aktörernas erfarenheter.

Söndagsgården, Hökarängen, Stockholm

Äldreboende

Hjortronstället, Ursvik

Bostadsrätter

Tvålflingan, Stockholm

Hyresrätter

Vårdboende, Haninge

Vårdboende

Norrskenets förskola, Skellefteå

Förskola

Strandsnäckan, Växjö

Bostadsrätter

Har du frågor? eller vill du bli medlem?