Kunskap & kontakter

Delta i aktiviteter

Du bjuds in att delta i nätverksträffar, studiebesök, diskussioner och seminarier m.m. Som medlem kan du anmäla valfritt antal deltagare. Kommuner uppmuntras att bjuda in gäster från exempelvis lokal träindustri, lokala exploatörer och konsultföretag.

Leda aktiviteter

Du kan medverka som föredragshållare, anordna workshops, vara samtalsledare vid diskussioner eller guida vid studiebesök etc. inom områden där din verksamhet ligger i framkant.

Påverka

Du är välkommen att föreslå aktiviteter, objekt för studiebesök, ämnen att ha workshops kring etc. Du får även stora möjligheter att tillsammans med övriga i nätverket påverka beslutsfattare och branschen i stort.

Knyta kontakter

Du kan knyta nya och värdefulla kontakter med såväl kollegor i din egen bransch som övriga aktörer inom forskning, utbildning, näringsliv och det offentliga. Alla med ett intresse i träbyggnation.

Nå ut brett

Genom nätverkets kanaler kan du nå ut till hela landets träbyggnationsintresserade med information och nyheter, eller för att diskutera sakfrågor som är aktuella i din verksamhet.

Verktyg

Kontaktlista

Du får tillgång till en kontinuerligt uppdaterad kontaktlista över nätverkets samtliga medlemmar.

Nyhetsbrev

Du får information om den senaste utvecklingen vad gäller politisk styrning, vetenskapligt producerad kunskap, arkitektur, ekonomi och teknik kopplat till träbyggande.

Webbplats

Trastad.se uppdaterar dig kontinuerligt med aktuell information och du kan där även följa ett antal intressanta träbyggnadsprojekt.

Årsavgift

Årsavgift för år 2019: 8 000 kr.

Prova-på-medlemskap

Välkommen att delta vid en aktivitet innan beslut om medlemskap tas!