Här har vi samlat presentationerna från Trästads seminarium på Grand Hôtel den 23 januari 2020.

Michael Eskils, AMF Fastigheter
Kristina Einarsson, Boverket
Christina Lindbäck, NCC – klicka inne i presentationen för att få fram fler bilder
Ulf Nordwall, PEAB
Marianne Hedberg, Sveriges Byggindustrier

Victoria Kalen, WSP
Anna Wiberg, Bioinnovation
Pernilla Wåhlin Noren
Anders Tväråna, White Arkitekter

Chatrine Bulow, Ekobyggportalen
Anna Denell och Björn Johansson
Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli
Mats Håkansson, Balticgruppen

Denna sida är lösenordsskyddad. Fyll i ditt lösenord nedan: