Trästad har tagit fram en digital version av Wood First för kommuner och regioner som vill ha stöd i arbetet med att ta fram, uppdatera eller följa upp en träbyggnadsstrategi eller färdplan för klimatneutralt byggande. Wood First erbjuds nu i form av ett digitalt utbildningsprogram, läs mer här!