Hallå där Helena Kylin, fastighetsstrateg i Varbergs kommun som får processtöd för hållbart byggande genom projektet Wood First.


Fotograf: Natalie Greppi

Hur arbetar ni för att uppnå ett hållbart byggande?
– Vårt fokus är att ta fram en strategi för hållbart byggande där vi idag vet att trä är det byggmaterial som ger minst avtryck på klimatet. Som kommun är det viktigt att säkerställa en hållbar byggprocess, både för det vi själva bygger och genom att skapa förutsättningar för privata exploatörer. Inte minst nu när vi över hela landet ser en mycket stark tillväxttakt vad gäller utbyggnad av både bostäder och samhällsfastigheter. En strategisk inriktning för detta arbete som även är väl förankrad och sanktionerad tror vi banar rätt väg framåt.

Vilka är de största hindren och utmaningarna?
– Här ser vi bara möjligheter då Wood First ger oss ett gediget och fint stöd att komma framåt, både vad gäller kunskapsspridning och samverkan. Men potentiella hinder som svårigheter att samla berörda funktioner och att inte få med sig alla skulle kunna vara en utmaning såklart.

Vilka är framgångsfaktorerna?
– Förankring, delaktighet och samverkan i alla led. Att alla berörda är med på resan är en viktig framgångsfaktor i alla processarbeten. Detta krattar manegen och skapar förutsättningar genom både remissförfaranden och implementeringsfaser framledes.

Läs mer om Wood First