Trästad Sverige, Träinnovationsklustret Skellefteå och Växjö Linnaeus Science Park bjuder in Trästads medlemmar till ett webbinarium om projektet Framtidens design.

Ett webbinarium om projektet Framtidens design, återanvändning av träbyggande i cirkulär ekonomi. Miljönyttan och samverkan i den cirkulära värdekedjan blir centrala där träbyggande anpassas för en ökad cirkularitet genom ny design, definierade funktioner och beräkningar av miljöprestanda.

Tid: 08:30-09:30
Datum: 29 november
För vem: Medlemmar i Trästad Sverige
Anmälan: asa.lundvall@trastad.se
Sista anmälningsdag: 23 november

Hur kommer framtidens byggande att se ut?
Forskningsinstitutet RISE och IVL Svenska miljöinstitutet genomför tillsammans med 16 parter ett projekt för att studera återanvändning av träbyggnader för en cirkulär ekonomi. Projektparterna har bland annat arbetat med två demonstratorer där trähus ska kunna ändras, flyttas och byggas på efter behov. Projektet är finansierat av Vinnova och de 16 parterna i Framtidens design. Läs mer om projektet på rise.se.

Resultatet från demonstratorerna och erfarenheter från arbetet kommer att presenteras av projektdeltagarna:

  • Karin Sandberg och Irina Martynyuk, RISE
  • Tommy Persson, Masonite Beams
  • Annica Lindbäck, Lindbäcks Bygg
  • Anders Lundgren, Södra Smålands Avfall & Miljö
  • Henrietta Borseman, ETTELVA Arkitekter

Har du frågor? Kontakta: brittinger.brisadottir@skelleftea.se eller olivia.thim@vaxjo.se