Arbetet pågår för fullt i Vancouver, Kanada för att skapa världens högsta timmertorn i 18 våningar.

Tower in wood, Vancouver

Det uppmärksammade projektet kommer så småningom kommer att bli 404 studentbostäder vid University of British Colombia, och designat av Acton Ostry arkitekter. Bostadshuset blir 53 meter högt och kommer att vara det högsta huset i massivträ i världen. Intressenter får emellertid se hur länge rekordet står sig, då åtskilliga projekt runt om i världen planeras som kan nå än högre höjder.

Besparingen av koldioxidutsläpp och lagringen av kol i den mäktiga byggnaden genom användning av massivträ, motsvarar samma mängd som ungefär 500 bilar orsakar under ett års bilkörning på vägarna i Kanada. Emellertid är byggnadens konstruktion en modern hybrid mellan trä och betong där konstruktioner i massivträ bär de vertikala lasterna och betong används för att hantera sidokrafterna.

Huset i 18 våningar bär namnet ”Brock Commons” vid University of British Columbia, började byggas i november 2015 och planeras för invigning under sommaren 2017. Den smått legendariske arkitekten Hermann Kaufmann från Österrike fungerar som rådgivare i projektet, med sin långa erfarenhet av användning av större massivträkonstruktioner.

Förhoppningen från projektets aktörer är att när Brock Commons är klar och kunna studeras, kommer British Columbias byggnormer för höga träkonstruktioner ses över och massiva träkonstruktioner för höga bostadshus kan bli allt mer vanliga. Det är också tänkt att det massiva trätornet ska stå som symbol för hållbart byggande i större konstruktioner i massivträ, likväl som projektets kostnadseffektivitet genom snabb montering och industriell tillverkning.

Av Niclas Svensson