Alla intresserade är välkomna, oavsett om du är med i Trästad eller inte. Mötet sker i samband med Växjösamtalet/Wood Building Summit.

Tid: torsdag 24 november 15.00-18.00.

Plats: Utvandrarnas Hus i lokalen Minnesotarummet

Styrelsemötet är indelat i tre delar. Det inleds med en presentation av inbjudna föredragshållare, del två är information om föreningens arbete för de deltagare som inte är med i styrelsen och del tre det öppna styrelsemötet.

Mer information och anmälan, senast den 22 november, kontakta:
Mikael Bergström
mikael.bergstrom@lansstyrelsen.se