Under förmiddagen fredagen den 20 januari 08.30-12.00 arrangerar Uppsala klimatprotokoll ett träbyggnadsseminarium på IFU Arena i Uppsala. Den nya arenan för bland annat friidrott, innebandy och basket är uppförd med klimatoptimerad träbyggnadsteknik och kan uppvisa ett tydligt, modernt hållbarhetsfokus med hög tekniknivå. NCC har byggt och träbyggsystemet kommer från Martinsons.

Ett drygt 70-tal personer är anmälda till seminariet från byggföretag, arkitektkontor, universitetet och kommunen. Medverkar gör bland andra Sveriges Träbyggnadskansli, Skellefteå kommun och Stora Enso. Seminariet syftar till att öka kunskapen och användningen av trä i byggnation och anläggning och fortsatt samverkan inom ramen för Uppsala klimatprotokolls tema hållbar stadsutveckling.

Här ges deltagarna möjlighet att lyssna till föredrag och möjlighet till diskussion och dialog kring några fokuspunkter:
• Exempel på kommunal träbyggnadsstrategi
• Goda exempel på träbyggnationer
• Utmaningar och möjligheter
• Workshop – hur går vi vidare med vad?

I förutsättningarna för seminariet skriver företrädare för Uppsala klimatprotokoll vidare: ”Att bygga i trä innebär lägre energianvändning och klimatpåverkan, men även resurseffektivitet i materialval, byggfas och vid rivning. Ett bidrag till Klimatpositivt Uppsala.”

Av Niclas Svensson