Det är internationellt kände arkitekten Michael Green som ligger bakom massivträhuset T3 i Minneapolis, ”svenskstaten” Minnesotas huvudstad i norra USA. Med sina sju våningar och moderna design, sticker byggnaden ut i den omkringliggande stadsmiljön.

T3 som färdigställdes står för ”timber, technology and transit” och byggnaden präglas också såväl exteriört som interiört av den nya tidserans moderna träarkitektur och med hållbarhetens alla beståndsdelar som ett bakomliggande motiv. T3 är en kontors- och affärsbyggnad som omfattar dryga 20 000 kvadratmeter, och som ligger i norra delen av Minneapolis, i ett av affärsdistrikten.

Byggnaden har också rönt uppmärksamhet för den korta byggtiden jämfört med traditionellt byggande och – förstås – för klimatfördelarna som består av lägre koldioxidutsläpp längs hela produktionskedjan.

”T3 är ett av USAs största projekt i massivträ, säger Michael Green. Med förändrade byggnormer i Nordamerika kommer höga byggnader i massivträ att bli allt vanligare. T3 i Minneapolis kan komma att betyda mycket för utvecklingen av fler kommersiella byggnader med denna hållbara byggteknik”.

I USA är träbyggnadstekniken annars redan väldigt vanlig för flerbostadshus upp till 6-7 våningar, men då traditionellt i ett klassiskt, platsbyggt träbyggsystem.