Under Vallastaden 2017 – Bo- och samhällsexpo i Linköping den 13 september – presenterade Tomas Nord, universitetslektor vid Linköpings universitet, aktuell forskning om att trä i byggnader, möbler och väggar är bra för hälsa och välbefinnande. Deltagarna visade stort intresse för denna fråga. I Vallastaden har 25 % av lägenheterna byggts i trä och i de tio trähusen har fem olika byggsystem använts.

Lennart Sjögren, projektkoordinator för föreningen Trästad Sverige informerade om föreningens syfte och verksamhet. Han berättade även att det i regeringsförklaringen den 12 september 2017 står ”Fler bostäder ska byggas i trä. Det minskar klimatpåverkan och jobb skapas i hela landet”.