Utmärkelsen Trästadens Gnista 2018 går till Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå kommun. Priset delades ut den 26 mars i samband med Trästad Sveriges årsmöte i Skövde.


Evelina Fahlesson (t.h.) från Skellefteå kommun tar emot priset av Magdalena Andersson, ordförande i Trästad Sverige.

Trästadens Gnista är en utmärkelse som delas ut till någon som gjort skillnad för träbyggandet i Sverige. Genom utmärkelsen vill föreningen Trästad Sverige uppmärksamma insatser som lett till framgångar och synlighet för svenskt träbyggande. Juryn består av styrelsen i Trästad Sverige.


Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå och kommunstyrelsens ordförande. Fotograf: Paulina Holmgren, Skellefteå

Juryns motivering:
”Lorents Burman har under många år arbetat för ett ökat träbyggande, både i sin egen hemstad Skellefteå och i Sverige i stort. Han engagerade sig i det nationella projektet Trästad 2012 och var där tydlig och drivande i arbetet med att visa träbyggandets fördelar. Både i sin roll som ordförande för byggnadsnämnden och som kommunstyrelsens ordförande har Lorents Burman också varit en stark kraft för att Skellefteå kommun skulle arbeta med och anta en egen träbyggnadsstrategi.

Under Lorents Burmans ledning har flera viktiga och avgörande beslut tagits som gynnat hållbart träbyggande med minskad klimatpåverkan. Skellefteå kan visa upp en mångfald av byggnader och konstruktioner; broar, p-hus och flervåningshus i trä, med Moröbacke skola som senaste exemplet. Det beslutade kulturhuset kommer att bli Nordens högsta byggnad i massivträ och definitivt slå fast Skellefteås position som en av Sveriges främsta träbyggarstäder.”