Föreningen Trästad Sverige har beviljats ett bidrag på två miljoner kronor för år 2020 av regeringen. Syftet är att öka kunskapen om träbyggande, sprida goda exempel samt stimulera innovation och utveckling inom det industriella träbyggandet.

– De senaste åren har det industriella byggandet i trä fortsatt att växa med hjälp av nya forskningsresultat. Allt fler byggnader och bostäder kan byggas med lägre kostnader och framför allt mindre klimatutsläpp. Genom att öka uttaget av råvara från våra skogar skapar vi också fler jobb utanför storstäderna, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

– Det är glädjande att regeringen ser värdet av att ge Trästad Sverige fortsatt stöd för att främja kunskapsspridningen om industriellt träbyggande i Sverige. Föreningen får nu ökade möjligheter att sprida kunskap och goda exempel till kommuner, regioner och privata byggherrar om att trä är både hållbart och konkurrenskraftigt, säger Lars Lustig, tillförordnad ordförande i Trästad.

Regeringens bidrag till Trästad Sverige är en av många åtgärder som stödjer arbetet med det nationella Skogsprogrammet.

– Vi kommer fortsätta att medverka till studiebesök och konferenser om träbyggande. Parallellt arbetar vi vidare med utvecklingen av ”Wood First” vilket är ett konkret processtöd för kommuner och regioner som formulerar strategier för hållbart byggande med trä som en central del, säger Magnus Falk, vikarierande verksamhetsledare i Trästad.

Läs regeringens pressmeddelande här