Föreningen Trästad Sverige har bildat en operativ ledningsgrupp som ersätter det tidigare arbetsutskottet. Ledningsgruppen består av Jessica Becker (projektkoordinator Trästad), Britt Inger Brisàdottir (Skellefteå kommun), Mikael Bergström (Länsstyrelsen Västerbotten) samt Olivia Thim (Växjö kommun). Syftet är att växla upp det operativa arbetet utanför styrelsen och första uppgiften blir att ta fram en verksamhetsplan för 2022.

Det har även skapats nya arbetsgrupper med ansvar för mer strategiska frågor:

  • Strategi/finansiering
  • Internationalisering
  • Klimatdeklarationer/gröna obligationer
  • Aktiviteter/events
  • Associerat medlemskap