Trästad har fått i uppdrag av RISE att översätta våra processverktyg ”Wood First” och ”Timber on Top” till engelska för att vara tillgänliga på New European Bauhaus Academys plattform för digitala utbildningar. Våra digitala verktyg kommer att vara först ut i Europa på ”digiNEB”

Detta innebär en enorm möjlighet för Trästad att bidra till att sprida svensk know how inom träbyggande och offentliga processer. Det breddar Trästads syfte till att innefatta ett internationellt kunskapsutbyte och spridning.

Vad är New European Bauhaus?

I oktober 2020 gjorde Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen en deklaration för pressen gällande lanseringen av ett nytt europeiskt Bauhaus. Initiativet är en del i förverkligandet av den europeiska strategiagendan Green New Deal och vill bidra till en samhällsutveckling byggd på inkludering, mångfald, tillgänglighet, hållbarhet, kreativitet och innovation.

Vad är NEB Academy?

”New European Bauhaus Academy for sustainable construction” är ett program för att få fram ny kompetens inom arkitektur, design och byggande. Över 100 miljoner kronor satsas inledningsvis, med målet att minst tre miljoner människor ska lockas till dessa branscher och bidra med ny spetskompetens.