Det moderna träbyggandet har gjort sitt insteg i våra svenska städer och det är här för att stanna. Men trots stora möjligheter och mervärden och med nästan 25 års erfarenhet av flerbostadshus i trä finns många negativa föreställningar om träbyggande.

På en heldags seminarium bjuder föreningen Trästad Sverige in till Grand Hôtel den 2 februari. Under temat: Myter, möjligheter och mervärden med modernt träbyggande tar vi tempen på träbyggnadssverige och blickar framåt mot ett fortsatt byggande med mer trä. Ta chansen och lyssna på forskare, arkitekter, politiker, planerare, byggare och leverantörer om hur vi bygger.

Program presenteras inom kort.

Save the date Trästad på Grand Hôtel 2 februari