På grund av rådande omständigheter kan vi tyvärr inte genomföra seminariet Trästad på Grand den 26/1 på ett tillfredsställande sätt. Vi kommer därför att ställa in och hitta ett nytt datum längre fram i vår. Vår förhoppning är att kunna genomföra eventet fysiskt med samma program och talare som först planerat. Vi återkommer med ett nytt datum så snart som möjligt och hoppas att detta inte ställer till besvär för dig.