För att driva på EU:s gröna omställning inom byggsektorn kommer New European Bauhaus Academy (NEB Academy) att erbjuda högkvalitativa utbildningar inom hållbart byggande. Trästad är en av de första att leverera utbildningsmaterial till NEB Academy.

Kunskapshöjande insatser

Trästad har översatt och anpassat två digitala utbildningar som föreningen tidigare erbjudit på svenska. Den första heter Wood First och handlar om hållbart byggande i trä med fokus på beställarkompetens hos offentlig sektor. Den andra utbildningen heter Timber on Top och är en snabbkurs om påbyggnader i trä, med syfte att underlätta påbyggnadsprocesser särskilt i tidiga skeden. Utbildningsmaterialet ska erbjudas via NEB Academy’s digitala plattform för största möjliga tillgänglighet.