Tillsammans med andra viktiga aktörer tar Föreningen Trästad Sverige en tydlig plats i Almedalen för att spela en allt större roll på den politiska arenan; för klimat och miljö, för stad och land, för tillväxt och bostäder. Eller helt enkelt för nytidens träbyggande i alla skalor.

Går lägenheter att odla?

Svaret är ja. Det tar en sekund att odla en tvårummare på 45 kvm. Bygger vi i trä kan många få en bostad snabbare och billigare. Förnybart material är grunden i nytidens byggande. Detta, och mycket mer, sätter vi fingret på i Almedalen.

Överallt där trä står på schemat

Under veckan medverkar vi överallt där Sveriges trä- och samhällsbyggande tar plats och styr samtalet. Ni ser oss, möter oss och lyssnar till oss med viktiga aktörer som Obos, Stora Enso, Viedekke, BoKlok och Sveriges Träbyggnadskansli.

Hör av dig till oss

Vill ni träffa Föreningen Trästad Sverige i Almedalen för att prata om träbyggandets fördelar, våra framtida städer samt strategier och styrverktyg som leder till såväl ett mer hållbart byggande som en bostadsmarknad i balans? Hör av er direkt till oss.

Här är vi! Bland annat.

Planering för trästäder

Måndag 2 juli, 08: 30–9:30
Arrangörer: Föreningen Trästad Sverige och BoKlok
Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55223

Med en akut situation när det gäller såväl klimat som bostäder talar politiken sitt tydliga språk: vi ska bygga mycket, snabbt och vi ska bygga med mer trä. På kommunal nivå, där mycket av vårt samhällsbyggande sker, implementerar allt fler träbyggnadsstrategier. Men vad är en träbyggnadsstrategi, hur utformas den på bästa sätt och hur säkerställer industrin leveranser? Hur kan leverantörer, planerare och politiken gå hand i hand för att bygga rätt och i tiden? Hur får vi ihop stad, människa och exploatör kring skalan och stadens gestaltning?

Att verka i mellanrummen – och hur vi skapar den vackra trästaden

Måndag 2 juli, 12:00–13:00
Arrangörer: Föreningen Trästad Sverige och TränätverkA
Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55256

Trästad och TränätverkA inbjuder till gemensamt lunchsamtal och trämingel i arkitekturträdgården. Ett väletablerat och ett alldeles nybildat nätverk inleder med kort reflektion kring hur kreativitet i nätverksform kan lyfta viktiga frågor. Sedan följer lunchsamtal om hur vi skapar den vackra och mänskliga staden, och hur trä spelar en viktig roll. Hur kan träarkitekturen vara med och utveckla gestaltningen av våra städer? Vilka roller är viktiga för utvecklingen? Vad är arkitektens roll i det här? Är arkitekten stark i Sverige? Sitter vi i händerna på beställarna? Hur kan vi ta ledartröjan? När går ni från att vara konsulter till att vara kravställare? Varför tenderar träarkitekturen vara mer spektakulär än självklar?

Från kantigt till något annat – att ta ut svängarna i det industriella träbyggandet

Torsdagen 5 juli, 15:00–16:00
Arrangör: Sveriges arkitekter, Arkitekturträdgården
Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55260

Arkitekter diskuterar träets möjligheter i gestaltningen inom det industriella träbyggandet och hur arkitekter kan vara med att driva utvecklingen framåt tillsammans med leverantörerna. Hur kan vi komma vidare och våga nyttja träets formbarhet och möjlighet till mer komplexa former och uttryck?


Föreningen Trästad Sverige medverkar i två seminarier under Almedalsveckan, på måndag 2 juli och på torsdag 5 juli. Välkommen att delta, ingen anmälan behövs!

Seminarier Almedalsveckan

Injbudan lunchsamtal 2 juli