Välkommen till vårt digitala seminarium Rå om trä den 18 mars kl 9-12.

Ökat fokus på hållbarhet och hög kvalitet har bidragit till att träbyggnader är en vanlig syn i de flesta svenska kommuner. Människor tycker helt enkelt om att bo och vistas i hus som både de och planeten mår bra av. Parallellt har en spännande utveckling skett lite i skymundan. Den handlar om försäkringar och finansieringslösningar som fastighetsägare behöver för en långsiktigt klok investering och om sätt att arbeta med drift och underhåll för att få en konkurrenskraftig totalekonomi. Det är frågor som vi tar ett grepp om på RÅ om trä.

PROGRAM

Pass 1: Drift och underhåll
För 27 år sedan blev det återigen tillåtet att bygga högt i trä. Sedan dess har stora träbyggnader uppförts i en ökande takt runt om i Sverige. Erfarenheterna kring smart drift och underhåll har följt med i den utvecklingen. Under förmiddagens första pass delar förvaltare av träbyggnader med sig av sina lärdomar.

  • Thomas Plahn, Projektledarbyrån Dalarna, berättar om Ornäsloftets tak, 500 år av underhåll.
  • Fredrik Edlund, projektledare bygg för Mobackens förskola och Falkträskets förskola, Skellefteå.
  • Michael Dorn, lektor på institutionen för byggteknik vid Linnéuniversitetet, om övervakning av träbyggnader.

Följ också med på ett spännande besök på Sara Kulturhus.

Pass 2: Finansiering och ekonomi
Hållbarhet blir allt viktigare, både ur användarperspektivet och investeringsperspektivet. Gröna finansieringslösningar, försäkringar och ekonomisk värdering av hållbarhetsprestanda är några aspekter som ledande experter ger vägledning kring.

  • Anna Jarnehammar, vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet, berättar om den nya klimatkalkylen.
  • Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest, om nya finansieringskrav som tar sikte på klimatpåverkan i byggprocessen.
  • Vi får även möta den prisbelönta japanska arkitekten Terunobu Fujimori – missa inte!

Moderator är Therese Kreisel, verksamhetschef för Plan Samhällsbyggnad, Skellefteå kommun.