Varmt välkommen till en länsplan- och länsbyggdag om ökat träbyggande, som arrangeras av länsstyrelsen i Kalmar län tillsammans med Föreningen Trästad Sverige!

Program och anmälan