Riksdagens alla partier står nu bakom ett ökat byggande i trä i Sverige. Det blev klart när en enig riksdag antog regeringens klimathandlingsplan den 22 maj. Ett ökat byggande i trä ses som en av åtgärderna för att Sverige ska lyckas med sin klimatpolitik.
– Det här är glädjande och viktiga signaler som ingjuter mod för branschen att satsa framåt och ur krisen säger Susanne Rudenstam, kanslichef, Träbyggnadskansliet.

Här kan du läsa mer: Länk till nyhetsbrev från Träbyggnadskansliet.