Hallå där Tomas Alsmarker, ny projektledare för Timber on Top. Berätta lite om din bakgrund!
– Mitt intresse och min passion för träbyggande väcktes under utbildningen till civilingenjör på Lunds tekniska högskola. Jag blev sedermera involverad som forskare och konstruktör vid bygget av Sveriges första moderna flerbostadshus i trä, i Växjö 1996. Det var två hus, i fyra respektive fem våningar, med såväl trapphus som hisschakt i trä. Det var lite innovativt på sin tid! Sedan dess har jag arbetat med träbyggnation i olika roller, både inom akademin och näringslivet.

– Jag vill arbeta med olika aktörer och sammanhang som bidrar till att utveckla träbyggnadskonsten. Min designfilosofi handlar om att förena funktion, ekonomi, skönhet och teknik till en helhet! När de här delarna är på plats finns det goda förutsättningar att bygga hållbart över tid.

Hur ser du på rollen som projektledare för Timber on Top?
– Det känns väldigt positivt! Det ska bli spännande att utforska hur vi kan minimera byggandets klimatavtryck genom att nyttja det redan byggda på smarta sätt. Timber on Top består av nio arbetspaket med olika inriktningar som tillsammans undersöker många intressanta och utmanande frågeställningar. Till exempel hur man bäst hanterar kulturvärden och involverar de boende vid en påbyggnation. Hur ser arkitektens roll ut? Hur kan vi använda digitala verktyg och vad kräver detta av olika byggsystem? Hur påverkas kalkylen och affärsmodellen? Hur stora klimatbesparingar kan vi göra genom att utnyttja befintlig infrastruktur?

Vad vill du bidra med i projektet?
– Min uppgift är att stötta och driva på arbetet så att varje arbetspaket levererar enligt sina mål. Framförallt handlar det om att knyta samman de olika delarna till en helhet. Timber on Top ska mynna ut i en kunskapsplattform som kan användas av både beställare och utförare av påbyggnadsprojekt. Målet är att skapa ett levande hjälpmedel som utvecklas och kontinuerligt fylls på med fakta från nya påbyggnadsprojekt.

Läs mer om Timber on Top