Jag vill att min kommun ska ha en träbyggnadsstrategi så att det byggs smartare, effektivare och billigare.