Andrew Waugh, arkitekt, är en av Storbritanniens främsta förespråkare för en snabb utveckling för modernt träbyggande i urbana miljöer – inte minst i London. ”Timber first policy” är ett begrepp och en ledstjärna för en pågående övergång till hållbara byggmetoder på de brittiska öarna.

Skolor och andra offentligt finansierade byggnader har hittills varit tämligen vanliga att uppföra med stommar i massivträ i Storbritannien. Det första större flervåningshuset i London – nio våningar i CLT (Cross-laminated Timber) i Murray Grove 2008-09, får nu efterföljare. Andrew Waugh som representerar arkitektkontoret Waugh Thistleton håller ett fängslande och engagerat föredrag vid NTTs och Sveriges Träbyggnadskanslis arrangemang ”Stora Trähus” under Trä&Teknikmässan i Göteborg.

– Liksom här i Sverige har vi i UK och i synnerhet i London en omfattande bostadskris. Det råder stor brist på bostäder – och de traditionella entreprenadföretagen går för fullvarv – men det räcker inte, säger Andrew Waugh. Därför ges goda möjligheter för en rationell och klimatsäker träbyggnadteknik att ta plats på marknaden.

Andrew Waugh ger en kavalkad av 23 pågående och precis förestående projekt. Erfarenheterna av niovåningshusets kvaliteter i Murray Grove har varit en viktig erfarenhet. Det går avsevärt snabbare att bygga och uppföra trähusen, och de har visat sig ytterligt trivsamma att bo i – enligt genomförda undersökningar bland de boende i Murray Grove: ”Det tysta huset” i CLT har uppmärksammats i de stora tidningarna – och till och med i New York Times 2012.

Nu pågår ett projekt med fyravåningshus på Whitmore Road. Ett annat projekt i Chelsea och ytterligare ett projekt vid Dalston Lane, ett bostadsprojekt i elva våningar uppförs just nu. Med totalt 121 bostäder och i ett flertal huskroppar och som kommer att använda 3000 ton massivträ (CLT), beskriver Andrew Waugh projektet som ” the largest CLT project globally”. Enligt beräkningar kommer enbart detta projekt att spara 2400 ton co2 jämfört med om projektet uppförts med konventionell teknik i stål och betong.

Samtidigt är Andrew Waugh kritisk till att träbyggandet fortfarande inte fått sin egen form: – Hittills har vi mest försökt efterlikna ”lådbyggandet” i konventionell teknik. Men jag är säker på att träarkitektur och den era av hållbarhet som vi befinner oss i, kommer att ge oss nya former och nya uttryck. Vi är bara i början av en ny tid.


Av: Niclas Svensson
Bild: Pågående bostadsprojekt i modern CLT-teknik, Dalston Lane, London.

Foto: Waugh Thistleton