Göteborg var den stad i Sverige som fortsatte bygga flerfamiljshus i trä – långt in på 1900-talet. De så kallade landshövdingehusen blev ett begrepp i stadsbebyggelsen. Nu har genomförts en tävling om höga trähus på nytt. Ett område med bostadshus i modern träbyggnadsteknik ska uppföras vid Chalmers.

Tävlingen som är nyligen avslutad, handlar om ungefär 150 nya lägenheter vid Gibraltargatan i Johanneberg, vid Chalmers-området.

– Tänk framtidens landshövdingehus, säger byggnadsnämndens ordförande Ulf Kamne (MP).

Politikerna i Göteborg vill med tävlingen också ta initiativ till bostadshus i centrala stan. Förslagen ska handla om bostadshus som kan vara upp till åtta våningar höga med stommar i modern träbyggnadsteknik.

När övriga Sverige slutar att bygga högre hus i stadsmiljön ungefär vid sekelskiftet 1900, kom Göteborg att istället utveckla en tradition med så kallade landshövdingehus. Med en bottenvåning i sten, kunde byggherrar sätta två till tre våningar i trä uppepå.

På så sätt kringgicks dåtida regelverket som förbjöd bostadshus högre än två våningar med trästomme. Sista landshövdingehusen i Göteborg uppfördes 1947. Under rivningshysterin på 1960-talet försvann stora delar av dessa bestånd. Men de som behölls, bland annat i Haga, är idag högattraktiva områden för göteborgarna.

– Vi vet sedan länge att trä som byggmaterial har många fördelar ur miljö- och klimatsynpunkt men de senaste åren har vi också fått ett ökat fokus på själva byggproduktionen, inte minst att produktionen av betong är oerhört energikrävande, säger Ulf Kamne. Med bland annat den här tävlingen vill vi därför stimulera den rörelse som finns mot industriell produktion av trähus.

En jury kommer under februari att utse en vinnare.

Bildtext: Landshövdingehus i trä är en viktig del av Göteborgs historia. Nu tas intiativ till en ny epok med bostadshus i klimatsmart träbyggnadsteknik.

Av Niclas Svensson