Det var stor uppslutning när Föreningen Trästad tillsammans med Skogsstyrelsen i Värmland anordnade seminariet ”Framtiden byggs i Trä” den 28 mars i Karlstad. Robert Berg och Anton Kullh, Stora Enso, Jessica Becker, Föreningen Trästad och Kenneth Johansson, Landshövding Värmland var några av föreläsarna. I publiken fanns ett tiotal kommuner och ca 100 åhörare.

Under seminariet diskuterades bland annat klimat, miljö, råvara, byggprocess och mycket mer.

Många inser att vi måste ställa om för att uppnå våra klimatmål och att bygga mer i trä är avgörande för att närma oss målet.

Trä som byggnadsmaterial och råvara är ofta nära, förnyelsebart och agerar som en koldioxidsänka, men det industriella träbyggandet har fler fördelar. Med kortare byggtider, högre precision, hög kvalité och mindre ekonomisk risk har det industriella träbyggandet blivit ett efterfrågatsätt att bygga på. Enligt Anton Kullh, Kommersiell chef för träprodukter på Stora Enso  förbättras även arbetsmiljön och vi får minskade arbetskostnader. Trots många genomförda projekt och en numera bred erfarenhet av att bygga i trä, finns det fortfarande en delfrågor som ofta dyker upp när träbyggande diskuteras. Det handlar ofta om myter kring träets egenskaper exemplevis när det kommer till brand och fukt, frågor som idag går att hantera på många sätt. Det är därför viktigtatt fortsätta nyansera bilden av trä och slå hål på myter, att det skulle vara sämre byggnadstekniskt trots alla exempel runt om i landet och även internationellt. Även råvarufrågan dök upp i diskussionerna. Frågan ”Räcker skogen” väckte stort intresse. Robert Berg gav en betryggande och tydlig bild över hur utvecklingen ser ut vad gäller avverkning och virkesförråd. Han visade även ett antal prognoser och konstaterar att dagens avverkningsnivå ser ut att vara uthållig och klara av en ökad efterfrågan.

Nästa träff är Trästads årsmöte i Gävle den 26-27 april!

Mer info och anmälan

Ses där!