Det är Veidekke som i samverkan med leverantören Stora Enso uppfört Norges hittills största massivträprojekt ”Moholt 50-50” i fem niovåningshus, med 632 studentbostäder, kommersiella lokaler och förskola. De fem massivträtornen är också uppförda i passivhusteknik med bergvärme som energisystem.

Projektets syfte är att visa att det går att bygga snabbt och samtidigt minska CO2-avtrycket på ett avgörande och framåtsyftande sätt. MDH Arkitekter har designat de fem tornen och det nya området med utgångspunkten att Moholt studentstad ska upplevas ”parkmässigt, samtidigt som urbana kvaliteter ska bidra till att göra området till en mötesplats för hela närområdet. Denna vision har varit vägledande för hela projektet.

De nya massivträtornen är en fortsättning på en klassisk studentstad i Trondheim som uppfördes under perioden 1964- 74 och är en omfattande sammanhängande studentbostadsbebyggelse med ungefär 2500 studenter. De befintliga byggnaderna från 1960- och 70-talen består i huvudsak av tre våningar tegelbyggnader med bostäder och förskolor.

Byggstarten för projektet ”Moholt 50/50” skedde i mars 2015 och området beräknas vara färdigställt under 2017.

Sammanlagt projektet innehåller 632 nya lägenheter enheter, en förskola för 171 barn, bibliotek, aktivitetscenter, servicefunktioner såsom vårdcentral, frisör, gym samt en livsmedelsbutik med ett utbud som riktar sig den stora mångkulturell studentmiljö som råder i Moholt.

Bildtext: Fem studenttorn i nio våningar snart på plats i Trondheim.

Av Niclas Svensson