Det är tämligen sällsynt att nya byggsystem kommer ut på den svenska bygg- och bostadsmarknaden. Nu kommer emellertid en högintressant aktör – Stora Enso – ut med ett nytt, träbaserat och klimatoptimerat byggsystem som kan vara med och utveckla skandinaviskt träbyggande. Avsikten är förstås att alla intresserade beställare kan få fler alternativ att välja mellan. Den 9 november kl. 17.30.

Building-systems-by-Stora-Enso

Utvecklingstrenden är tydlig och bestämd; Flervåningshus med moderna träbyggnadstekniker står högt i kurs för alla de beslutsfattare inom byggnadsverksamhet som vill se en utveckling mot fler och mer klimatsmarta byggkonstruktioner. Och det är en systemförändring som är på gång, och som många efterfrågat:

  • Högre grad av rationalitet genom industriell teknik
  • Mer kompletta klimatlösningar
  • Minskade störningar i närmiljön till byggprojekt

Mycket tyder på att efter klimatmötet i Paris i december 2015, att investeringar framöver blir allt mer avhängiga av verksamheternas effekt för klimat- och hållbarhetslösningar. De byggsystem som baseras på förnybara råvaror såsom växande skog har framtiden för sig.

Den 9 november vid 17.30 lanserar Stora Enso sitt nya, unika byggsystem för den svenska och europeiska marknaden.

Inbjudan

DATUM: 9 NOVEMBER 2016, KL 17-21
LOKAL: SKYDDSRUMMET
SÖDER MÄLARSTRAND 25, STOCKHOLM

Av Niclas Svensson