I början av februari anordnade föreningen Trästad Sverige sitt fjärde årliga seminarium i rad på Grand Hôtel i Stockholm, men årets upplaga var knappast verkstad som vanligt. De totalt 27 talarna som gästade dagens sju paneler kunde tillsammans summera någonting intressant: modern industriell träbyggnadsteknik kan vara nya tidens byggande.

Sin mest expansiva fas någonsin

Under föreningen Trästad Sveriges seminarium avhandlas det industriella träbyggandets myter, möjligheter och mervärden, och för dem som var på plats för att lyssna blev det uppenbart att medan myterna blir färre blir fördelarna och möjligheterna allt fler. Summeringen från dagen var att svensk industriell träbyggnadsteknik kan vara på väg in i sin mest expansiva fas någonsin.

Genom att vi kan bygga snabbt, kostnadseffektivt och med direkteffekt på klimatet bidrar modernt industriellt träbyggande redan till att lösa våra samhällsutmaningar här och nu med bostäder, tillväxt och klimatmål. Vårt uppdrag under året är att få ännu fler att inse vilka möjligheter och fördelar som finns för både stad som land. Nu lyfter vi ut frågan i hela Sverige, menar Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten och ordförande för föreningen Trästad Sverige.

En lägenhet – var femtionde minut

Med modernt industriellt träbyggande menas i regel valet av trä som stommaterial för flerbostadshus och konstruktioner i större skala. På grund av sin låga vikt, sin snabba återväxt, sin nära tillgång och höga formbarhet har Sveriges mest traditionella byggnadsmaterial kunnat transformeras till Sveriges nya sätt att bygga. Ett exempel som uppmärksammades under dagen är Lindbäcks byggs nya fabrik i Piteå som snart kommer kunna volymproducera en komplett lägenhet var femtionde minut, redo för transport och effektiv montering till flerbostadshus på plats i tätorter.

Jag har skrivit om arkitektur i över 30 år. Det har aldrig pratats som mycket om träbyggande som nu. Intresset har fullkomligt exploderat både i Sverige och internationellt och någonting stort är på väg att hända, säger journalisten och författaren Mark Isitt.

Kraftigt ökad efterfrågan – och kapacitet

I panelerna pratades det om ett intresse som snarast har exploderat, en kraftigt ökad efterfrågan på flerbostadshus och större konstruktioner byggda med trästomme. Samtidigt vittnar byggaktörerna om en ökad kapacitet och en processindustri som i nära samarbete med forskningen ständigt effektiviseras.

Vi har kommit långt och framsteg sker hela tiden. Många tidigare osäkerheter kring exempelvis brand, fukt och akustik är idag ickefrågor. Träbyggandet är här för att stanna, och växa. Vårt seminarium på Grand Hôtel var bara startskottet på ytterligare ett expansivt träår, menar Carl Wangel, kommunikationsansvarig på föreningen Trästad.

Kommande seminarier

Föreningen Trästad Sveriges kommande träbyggnadsseminarium anordnas 9 mars i Malmö, 27 mars i Halmstad och 28 mars i Karlstad.