Trästad Sveriges konferens ”Låt landet bygga staden” på Grand Hotel den 26 januari hade fullt hus och lämnade sannolikt ingen deltagare oberörd.

Viljan och ambitionen är stark från såväl företagare och offentliga aktörer att bidra till den klimatsmarta nya stadsmiljön – genom att bygga med träbyggnadsteknik. Och där tillverkningen ofta ligger i regionalpolitiskt utsatta delar av landet.

– Med ökat träbyggande har vi ett område som innebär gratis regionalpolitik, konstaterade Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten och ordförande i Trästad Sverige.

Magdalena, som öppnade konferensen syftade naturligtvis på möjligheten att knyta samman behov av fler bostäder och byggnader i landets städer med möjligheten att på samma gång skapa utveckling och arbetstillfällen i glesbygden.

Arne Olsson tilldelades priset ”Trästadens Gnista” för Folkhems konsekventa satsning på träbyggnadsteknik, och inte minst utifrån det faktum att det mest kända ”Folkhem-projektet” – kvarteret Strandparken i Sundbyberg – också kan visa upp de lägsta koldioxidutsläppen någonsin i Sverige för ett flerbostadshus. Det, om något, är ett signifikativt tecken på att klimatfrågan också börjar ta plats inom byggsektorn.

Att industriellt byggande till låga kostnader inte betyder låg kvalitet visade Jonas Spangenberg, VD för BoKlok. De toppar nöjd-kund-undersökningar trots att de bygger bostäder i prisklasser ”vanligt folk” har råd med. Jonas Spangenberg var inte svaret skyldig på förklaringen: upprepning. Genom att göra samma sak om och om igen kan de både hålla nere kostnaden och upprätthålla en hög kvalitet. Han uppmanade kommunerna på sin karaktärisktiska skånska dialekt att inte ”kludda till det”, samkrav är bättre än särkrav. Genom kommunala särkrav sätts käppar i hjulen för det smarta, rationella byggandet.

Derome utanför Varberg i Halland, Gullringen öster om Vimmerby i Småland, Bygdsiljum i Västerbottens inland, är exempel på där tillverkning av flerbostadshus i Stockholm, Göteborg och Malmö redan i dag. Orterna har fantastiska fördelar, men kan knappast kallas metropoler.

I Derome utanför Varberg växer Deromekoncernen så det knakar och har nu passerat GeKås i Ullared i omsättning. Anders Carlsson, teknisk chef, förklarade att planerna är fortsatt tillväxt och fortsatt industrialisering. Ulrika Lilja och Jessika Szyber, StoraEnso, berättade om deras nya byggsystem och hur de nu ska erövra byggmarknaden och ta marknadsandelar från stål och betong.

Resan har börjat och intresset är stort. Projekt finns redan där byggkomponenter använts från Stora Enso; såsom Trondheim i Norge med niovåningshus för studenter, samt nya högintressanta Wood City i Helsingfors. Det byggs allt mer i modern träbyggnadsteknik inne i våra städer.

Bildtext: Magdalena Andersson inleder konferensen ”Låt landet bygga staden”.