Sollentuna i norra storstockholm expanderar i modern teknik på bostadssidan. AB Sollentunahem satsar på en utveckling av området Västra Tureberg. Kommunen har godkänt planerna och har valt att gå vidare med Sollentunahems ansökan om att bygga cirka 86 nya lägenheter i radhus på befintliga tak och ett 16 våningar högt hus. Allt i modern träbyggnadsteknik.

Sollentunahems planer handlar om att uppepå befintliga fyravåningshus bygga radhus och på gården uppföra ett 16 våningar högt hus, allt i modern träbyggnadsteknik. Radhusen kommer bestå av en våning med loft och att tillgång sker via befintliga trapphus och hissar, som kompletteras med en ny våning.

Det höga huset placeras på gården inom fastigheterna Traktören 6-13 i mellersta och södra delen av Malmvägen, strax söder om den fönsterlösa gaveln på det befintliga tiovåningshuset. Enligt Sollentunahems förslag kan totalt cirka 86 nya lägenheter byggas inom området. Det höga huset blir Sveriges högsta trähus – om ingen annan hinner före.

– För Sollentunahem är det här ett viktigt steg för att utveckla ett av våra bostadsområden och kunna erbjuda hyresgäster olika typer av boende. Vi tror att det här dels kan vara en del i att uppfylla de mål vi har kring nya bostäder men också ett sätt att göra området mer attraktivt och trevligare att bo i. Parallellt arbetar vi också mycket med social hållbarhet och trygghet i området som också är viktigt för en attraktiv boendemiljö, säger Maria Stockhaus (M), ordförande i AB Sollentunahems styrelse.

Under framtagandet av en detaljplan kommer ytterligare frågor att belysas, såsom påverkan på befintlig bebyggelse, hantering av trafikbuller framförallt från järnvägen, brandskydd och parkering. Planen beräknas kunna lämnas till kommunfullmäktige för antagande under våren 2018.

Av: Niclas Svensson

Bildtext: Sollentuna kan få Sveriges högsta bostadshus i modern träbyggnadsteknik. Illustration: Gustav Appell Arkitektkontor