Den 28 juni blev det klart, avtalet för vad som kommer att bli Sveriges största stadsdel i trä – Frostaliden i Skövde. Det är PEAB som fått uppdraget av Skövdebostäder  att bygga 189 lägenheter i flervåningshus i trästomme.

Lägenheterna är fördelade på sex hus i åtta våningar och det kommer att finnas  tvåor, treor, fyror och femmor. Första inflyttning beräknas till 2019.

-Det är spännande att få vara med och utveckla trähustekniken genom detta stora projekt. Erfarenheten av att bygga så här stora hus i trä är inte så stor i Sverige ännu, säger Morgan Arvidsson, byggchef på Skövdebostäder.